det sker

Dansk-Tysk Musikskoledag i Husum 2018

Dato: 9. juni 2018
Aktivitet:
Tønder Kulturskole deltager traditionen tro ved den store Dansk-Tysk Musikskoledag.
I 2018 finder det sted i Husum syd for grænsen.
Dansk-Tysk Musikskoledag er et samarbejde mellem de sønderjyske kultur- og musikskoler og musikskoler syd for grænsen.
Når dagen nærmer sig, kan du læse mere her: www.dansktyskmusikskoledag.dk

bottom drawing ny