Top Rytmikkursus

Rytmikkursus for pædagoger

Trænger I til inspiration i din børnehave?

På rytmikkurset lærer du, hvordan man fastholder forløb med en rød tråd. Vi kigger på, hvordan man kan fastholde børns fantasi og  naturlige trang til bevægelse i musikforløb, der er voksenstyret. Vi vil arbejde med, hvordan man planlægger aktiviteter, hvor vi inddrager børns fantasi og tilpasser aktiviteten ud fra deres alder og evner.

Temaer og forløb planlægges ud fra det børnene optages af i hverdagen og/eller vælges ud fra de lærerplaner, der arbejdes med i din børnehave.
Du lærer at håndtere børnegrupper, der spiller på instrumenter, så I får musik ud af det. Det kan være instrumenter som trommer, rasleæg, xylofoner, triangel, tamburin osv.
Du kan evt. også inddrage dit eget spil på guitar eller djembe/tromme, hvis du i forvejen behersker et instrument.

Kurset giver dig et basiskendskab til børns musikforståelse og musikformidling til børn.

Kurset forløber over 4 fredage kl. 12 - 14.30 på Tønder kulturskole, Østergade 63 i Tønder
Vælg mellem:
A: 9/3, 6/4, 4/5 og 18/5 2018
eller
B: 1/6, 8/6, 15/6 og 29/6 2018

Tilmelding til kurset

bottom drawing ny