Ballet

Det er sjovt og udfordrende at danse ballet! I balletundervisningen arbejdes der med grundtrin og den korrekte teknik. En sund start med de klassiske grundtrin kan give dig en optimal almen kropsholdning, hvilket er vigtigt gennem hele livet. Balletundervisning udvikler din motorik, musikalitet og selvtillid. Kombinationen af bevægelse, afspænding og balance lærer dig at kontrollere din krop.

Den klassiske ballet danner også et solidt grundlag for at kunne arbejde videre med jazz ballet og andre moderne dansestile.

For alle hold gælder det, at nybegyndere er velkomne.
Undervisningen foregår på tysk, men oversættes af en af ungsvanerne.
I løbet af sæsonen arrangeres der forestillinger.

Lektionslængde:
Tumlinger 3 - 4 år                     9 x 30 min.
Ællinger 5 – 9 år                      30 x 45 min.
Ungsvaner 10 år og opefter*    30 x 75 min.
*Samt de mest øvede under 10 år. Balletinstruktøren beslutter, om der er elever på ællingeholdet, der er klar til at øve med de store. Forældrene/eleven har selvfølgeligt lov til at sige nej tak.

Tumlinger: 3 - 4 år torsdag kl. 15.30 - 16
Via leg og øvelser får eleverne påbegyndt udviklingen af den rytmiske og musikalske sans.
Der er et hold efterår og et hold forår. Tumlinge starter torsdag den 3. september.

Ællinger: 5 - 9 år torsdag kl. 16 - 16.45
Via leg og øvelser får eleverne kunstneriske og fysiske færdigheder til at kunne udvikle den rytmiske og musikalske sans yderligere.

Ungsvaner: 10 år og opefter samt de mest øvede under 10 år torsdag kl. 16.45 - 18
Igennem kreativ læring vil undervisningen stile imod, at eleverne lærer den klassiske ballets ABC ligesom ved den Kongelige Balletskole. Dermed bliver eleverne forberedt til at kunne gå videre med balletundervisning på et højere plan.

Holdstart for ÆLLINGER og UNGSVANER torsdag den 13. august 2020. BEMÆRK tidligere holdstart, da vi skal være klar til en stor forestilling i november.


Mircea Suciu-Korljan

Mircea Suciu KorljanBallet

Mircea er fra Rumænien, hvor han blev uddannet professionel balletdanser. Som professionel balletdanser dansede han mange solopartier rundt om i Europa. Da hans aktive dansekarriere sluttede, studerede han pædagogik, og han lever nu af at undervise.

bottom drawing ny