musik 0 3

0. klasse - Musik på din skole

Kulturskolen igangsætter musikhold ude på skolerne. Undervisningstiden tilrettelægges i samarbejde med skolerne, og ligger så vidt muligt i skolernes Understøttende Undervisning eller umiddelbart efter skoletid.

Undervisningen er en rigtig god musisk forskole, som hjælper børnene ind i musikkens verden, så de senere kan gå i gang med et instrument.

0. Klasse musik har følgende indhold:

  • Sange
  • Bevægelse til musik
  • Spil på rytmeinstrumenter samt xylofon, trommer, fløjter
  • Musiske sociale lege
  • Rim og remser
Der undervises 45 minutter om ugen i 30 uger.
Der er mulighed for at lave musikhold i alle kommunens skoler, hvor Kulturskolen kan benytte musiklokalet.

Musikhold igangsættes, når der er tilmeldt 7 børn til samme hold.

bottom drawing ny