musik 0 3

0. klasse - Musik

Dette musikhold er for børn, der går i 0. klasse. Vi arbejder med sang, leg og bevægelse samt spil på instrumenter. Vi laver også lyttelege og lydcollager.
Undervisningen er en rigtig god musisk forskole, som hjælper børnene ind i musikkens verden, så de senere kan gå i gang med et instrument.

0. klasse musik har følgende indhold:
  • Sange
  • Bevægelse til musik
  • Spil på rytmeinstrumenter samt xylofon, trommer, fløjter
  • Lyttelege og lydcollager
  • Musiske sociale lege
  • Rim og remser
Der undervises 45 minutter om ugen i 30 uger på Kulturskolen i Tønder.
Onsdage kl. 16.45 - 17.30
Holdstart uge 36
Musikhold igangsættes, når der er tilmeldt 7 børn til samme hold.
 
Musik i skolerne
Der er også mulighed for at lave musikhold i alle kommunens skoler, hvor Kulturskolen kan benytte musiklokalet.
Undervisningstiden tilrettelægges i samarbejde med skolerne, og ligger så vidt muligt i skolernes Understøttende Undervisning eller umiddelbart efter skoletid.

 

 

 

bottom drawing ny