Top musik 1 2kl

1.-2. klasse - Musik

Kulturskolen igangsætter musikhold ude på skolerne. Undervisningstiden tilrettelægges i samarbejde med skolerne, og ligger så vidt muligt i skolernes Understøttende Undervisning eller umiddelbart efter skoletid.
I Tønder kan det være mere hensigtsmæssigt at placere undervisningen på kulturskolen, hvis det ligger senere på eftermiddagen. Kulturskolen er nemlig lige ved siden af Vidå SFO'en.

Undervisningen er en forskole til at komme i gang med instrumentalspil.
Børnene bliver præsenteret for slagtøjsinstrumenter, blæseinstrumenter, strygeinstrumenter samt tangentinstrumenter i løbet af en musiksæson.


Indhold i musikundervisningen:

  • Sang
  • Rytmetræning
  • Nodelege
  • Instrumentkendskab ved spil på forskellige instrumenter

Der undervises 45 minutter om ugen i 30 uger.

Musikhold igangsættes, når der er tilmeldt 7 børn til samme hold.

bottom drawing ny