Top musik 1 2kl

1.-2. klasse - Musik

Til dig der har lyst til at lave musik med dine kammerater. Vi arbejder med følgende:
  • Sang
  • Leg og bevægelse
  • Puls og rytme
  • Spil på instrumenter
  • Kendskab til instrumenter som basukulele, keyboard, trommesæt og congas
  • Lyttelege og lydcollage

Vi spiller sammen og vil i perioder arbejde med historier eller temaer, som vi kan vise til forældrene ved sæsonens slutning.
Der undervises 45 minutter om ugen i 30 uger.

Vi mødes i Tønder hver tirsdag kl. 16.50 - 17.35.

Musikhold igangsættes, når der er tilmeldt 7 børn til samme hold.

Musik i skolerne
Der er også mulighed for at lave musikhold i alle kommunens skoler, hvor Kulturskolen kan benytte musiklokalet.
Undervisningstiden tilrettelægges i samarbejde med skolerne, og ligger så vidt muligt i skolernes Understøttende Undervisning eller umiddelbart efter skoletid.

bottom drawing ny