top 1 3

Familiehold i musik for børn i alderen 1 - 5 år og forældre

Musik for hele familien - på samme tid!


Musikundervisning for børn og forældre i en ramme af fortælling, fantasi og leg

Vi arbejder med sang, rytmer, puls og bevægelse samt spil på instrumenter. Der vil både være noget for de små og de store i sammenhængende og fremadrettede forløb.

Når vi synger og laver musik sammen, styrkes følelsen af samhørighed.

Her er glæde, kontakt og nærvær i fokus.

Holdet er for børn på 1 - 5 år og deres forældre/voksne.

Prisen er 545 kr. pr. barn for 12 uger á 45 min.

Tilmeld hvert barn her på siden. Forældre deltager gratis.

 

bottom drawing ny