top 1 3

Musikhold for børn i alderen 1 - 3 år

Musikhold for 1 - 3 årige i følge med en voksen

Med sang, leg og bevægelse mødes børnene i musikkens verden. Med fantasifulde dyr og magiske historier spiller vi på instrumenter som ukulele, klokkespil, xylofon, trommer og rasleæg.
Undervisningen er samtidig en god inspiration til at synge/spille sammen med sit barn.
Der undervises 45 minutter om ugen i 12 uger på Kulturskolen i Tønder.

Holdstart januar 2019.

Musikhold igangsættes, når der er 7 børn tilmeldt.

 

Musikhold på institutioner
Kulturskolen har også mulighed for at igangsætte musikhold i vuggestuen/dagplejen. Dette aftales i samarbejde med den enkelte vuggestue/dagpleje.
Nogle vuggestuer/dagplejere i kommunen vælger at købe musikhold i kortere perioder til de forskellige grupper. Spørg eventuelt efter det i din vuggestue/dagpleje.
Der kan aftales kortere eller længere forløb med Kulturskolen.
bottom drawing ny