top 1 3

Musikhold for børn i alderen 1 - 3 år

Musikhold for 1 - 3 årige i følge med en voksen.
Ugedag og tidspunkt oplyses her på hjemmesiden, samt i den mail man får ved optagelse på holdet.
Kulturskolen har også mulighed for at igangsætte musikhold i vuggestuen/dagplejen. Dette aftales i samarbejde med den enkelte vuggestue/dagpleje.

Nogle vuggestuer/dagplejere i kommunen vælger at købe musikhold i kortere perioder til de forskellige grupper. Spørg eventuelt efter det i din vuggestue/dagpleje.

Musikundervisning for 1-3 årige er tilbud for børn med en voksen.
  • Vi synger forskellige nye og gamle børnesange. Vi laver rytme-lege på forskellige instrumenter.
  • Vi laver rim og remser.
  • Vi laver sociale musiklege.

Undervisningen er samtidig en god inspiration til at synge/spille sammen med sit barn.

Der undervises 45 minutter om ugen i 12 uger. Der kan aftales kortere eller længere forløb med Kulturskolen.

Musikhold igangsættes, når der er 7 børn tilmeldt.

bottom drawing ny