top 1 3

Musikhold for børn i alderen 4 - 6 år

Musikhold for 4 - 6 årige uden en voksen ledsager
 
Med sang, leg og bevægelse vil børnene mødes i musikkens verden. Med fantasifulde dyr og magiske historier spilller vi på instrumenter som ukulele, klokkespil, xylofon, trommer og rasleæg.
I musikundervisningen er forældre velkomne de første par gange, men ellers klarer børnene selv at deltage.

Der undervises 45 minutter om ugen i 12 uger på Kulturskolen i Tønder.
Onsdage kl. 16.00 - 16.45
Holdstart i uge 36

Musikhold igangsættes, når der er 7 børn tilmeldt.

Musikhold i institutioner
Kulturskolen har også mulighed for at igangsætte musikhold i børnehaven og dette aftales i samarbejde med den enkelte børnehave.
Nogle børnehaver i kommunen vælger at købe musikhold i kortere perioder til de forskellige grupper. Spørg eventuelt til det i din børnehave.
bottom drawing ny