top 1 3

Musikhold for børn i alderen 4 - 6 år

Musikhold for 4 - 6 årige uden en voksen ledsager
 
Kulturskolen har også mulighed for at igangsætte musikhold i børnehaven og dette aftales i samarbejde med den enkelte børnehave.
Nogle børnehaver i kommunen vælger at købe musikhold i kortere perioder til de forskellige grupper. Spørg eventuelt til det i din børnehave.
I musikundervisningen er forældre velkomne de første par gange, men ellers klarer børnene selv at deltage.

Indholdet i musik for 4-6 årige er især:
  • Synge gode sange, sjove sange, smukke sange m.v.
  • Spille i puls til musik på forskellige rytmeinstrumenter.
  • Spille andre rytmer med de andre børn.
  • Bevægelse til musik.
  • Sociale musiklege.

Børnene får en rigtig god musik-periodefornemmelse og lærer at lave musik i samspil med andre børn. De lærer mange sange udenad.

Der undervises 45 minutter om ugen i 12 uger.

Musikhold igangsættes, når der er 7 børn tilmeldt.

bottom drawing ny