Priser

pdfPrisliste 2018/2019

Musikhold  
Musikhold 1 – 3 årige 12 x 45 min. 545 kr./år (i 1 rate)
Musikhold 4 – 6 årige 12 x 45 min. 545 kr./år (i 1 rate)
0. kl. musik på din skole 30 x 45 min. 1.315 kr./år (i 4 rater)
1.-2. kl. musik på din skole 30 x 45 min.

1.630 kr./år (i 4 rater)

3. kl. begynder band 30 x 45 min.

1.630 kr./år (i 4 rater)

Sangværkstedet 4. - 6. kl. 36 x 45 min. 1.956 kr./år (i 4 rater)
Instrumental/sang  
Instrumentalhold 2 elever          36 x 30 min.  2.500 kr./år (i 4 rater) 
Instrumentalhold 3 elever         36 x 45 min. 

2.500 kr./år (i 4 rater) 

Instrumentalhold 4 elever         36 x 60 min.  2.500 kr./år (i 4 rater) 

Soloundervisning                 

36 x 25 min. 

3.400 kr./år (i 4 rater)

Udvidet tid soloundervisning     36 x 35 min. 4.760 kr./år (i 4 rater)
Leje af instrument  
Leje første år Helt kalenderår 450 kr./år (i 4 rater)
Leje andet år Helt kalenderår 700 kr./år (i 4 rater)
Leje tredje og følgende år Helt kalenderår 850 kr./år (i 4 rater)
Musikproducer  
Producerhold 35 x 60 min. 2.500 kr./år (i 4 rater)
Ballet  
Ællinger (5-9 år) 30 x 45 min. 2.000 kr./år (i 4 rater)
Ungsvaner (fra 10 år) 30 x 75 min. 2.500 kr./år (i 4 rater)
Drama  
Drama (alle hold) 15 x 90 min. 1.500 kr./år (i 2 rater)
Forfatter  
Forfatterhold 12 x 120 min. 1.500 kr./år (i 4 rater)
 Manuskriptforfatter 12 x 120 min. 1.050 kr./år (i 4 rater)
 Forfatter Workshop 1 x 180 min.  150 kr./gang 
Billedkunst  
Voksen/barn (børn 6 – 8 år) 5 x 120 min. 1.000 kr. (i 1 rate)*
Billedkunstkarrusel 24 x 60 min. 1.240 kr./år (i 4 rater)
Billedkunsthold 24 x 90 min. 1.640 kr./år (i 4 rater)
Ung Kunst 12 x 120 min. 1.240 kr./år (i 4 rater)
Keramikhold 12 x 90 min. 820 kr./år (i 2 rater)
Filmvæksthus  
10 lørdage á 7 timer og 1 optageweekend  3.400 kr./år (i 1 rate)
MIX  
MIX 0. - 1. klasse                        16 x 60 min.  830 kr./år (i 2 rater)

*Der gives 100 kr. i rabat ved tilmelding inden start.

I foråret 2018 kan du gå til Sangværksted for 4. - 6. klasse for 500 kr.

Betaling

Betaling opkræves i fire rater pr. år.
For musikelever må der påregnes en fast Copy-Dan afgift på 50,- kr.
Betaling sker via girokort/PBS. Girokort sendes via e-boks.

For sen betaling: Gebyr iflg. kommunens regler.

Søskenderabat/flerfagsrabat

Hvis 3 eller flere søskende deltager i solo/talent musikundervisning nedsættes elevbetalingen med 50% for nummer 3.
HUSK at betaler/værge skal være den samme for alle søskende, for at vi kan se, at der er tale om søskende.
Der gives 25% rabat på andet og følgende solofag, hvis en elev går til flere solofag.
Holdundervisning medfører ikke søskenderabat.

Økonomisk friplads

Du kan søge om økonomisk friplads til undervisning i Tønder Kulturskole. Der gælder de samme regler som ved friplads i dagtilbud. Kontakt kulturskolen for at rekvirere et ansøgningsskema.Gem

GemGemGemGemGem
bottom drawing ny