Reglement

Tilmelding
Du kan tilmelde dig året rundt. Du er tilmeldt indtil du skriftligt udmelder dig, med mindre du går på et hold, som har en slutdato.


Udmelding
Hvis du vil stoppe med et fag, skal du sende en skriftlig udmeldelse til eller udmelde dig via din side i vores system. Login her.


Hvis du går på et hold*, stopper du automatisk, når holdet er slut.
*Dog undtaget instrumentalhold, som fortsætter år for år. 

Hvis du går til instrument- eller sangundervisning og skal stoppe til sommerferien, skal du sende udmeldelsen inden 1. juni. 

Betaling ved udmeldelse i holdets løbetid/i løbet af sæsonen:
Hvis du melder dig fra et kort hold efter første mødegang, skal du betale for hele holdets løbetid. Korte hold er op til 10 uger.

Hvis du melder dig fra et af de lange hold, instrument- eller sangundervisning efter anden mødegang, har du en opsigelsesperiode på 8 undervisningsuger. Du kan benytte pladsen i opsigelsesperioden. Lange hold er over 10 uger.

Betaling
Betaling sker i fire rater pr. år.
For musikelever må der påregnes en fast Copy-Dan afgift på 50,- kr. pålagt en rate.
Betaling sker via girokort/PBS. Girokort sendes altid via e-boks.
For sen betaling: Gebyr iflg. kommunens regler.
Du kan søge om økonomisk friplads til undervisning i Tønder Kulturskole. Der gælder de samme regler som ved friplads i dagtilbud. Fripladsen kan tidligst træde i kraft fra den dag Tønder Kulturskole modtager ansøgningsskemaet. Kontakt Kulturskolen for at få tilsendt ansøgningsskema.

Søskenderabat/flerfagsrabat
Hvis 3 eller flere søskende deltager i solo/talent musikundervisning nedsættes elevbetalingen med 50% for nummer 3.
HUSK at betaler/værge skal være den samme for alle søskende, for at vi kan se, at der er tale om søskende.
Der gives 25% rabat på andet og følgende instrumentfag, hvis en elev går til flere fag.
Holdundervisning medfører ikke søskenderabat.

Instrument/Instrumentleje
Eleven skal selv anskaffe instrument og undervisningsmaterialer. Kulturskolen råder dog over et antal instrumenter, som kan lejes for en sæson ad gangen.
Idéen er at give nye elever mulighed for at prøve instrumentet, inden han/hun anskaffer sit eget. Nye elever har fortrinsret til at leje instrumenter. Al udlejning sker på elevens (forældrenes) ansvar. Det koster 450 kr. at leje et instrument 1. år, 700 kr. 2. år og 850 kr. 3. og følgende år.

Fotografering/optagelse
Da vi ønsker at gøre kulturskolens brochure og hjemmeside levende, tillader vi os at bruge billeder/videooptagelser taget i undervisningssituationer og ved arrangementer.
Alle situationsbilleder må benyttes uden samtykke. Billeder der går tættere på den enkelte person, skal der indhentes samtykke til brugen af.
Ved tilmelding og evt. ved specifikke fotos/videoer beder vi om samtykke til brug og opbevaring af fotos/video. Læs mere i tilmeldingsbetingelserne ved tilmeldingen.

Sæsonlængde
Sæsonen starter mandag i uge 34 og slutter normalt uge 24 eller 25 for sang- og instrumentundervisning afhængig af hvilken dag der undervises. Hold øje med hjemmesiden/emails/din side i vores system for de øvrige fag.
Kulturskolen følger skolernes ferieplan.
Aflyst undervisning kan efterlæses andre dage eller efter den normale sæson er slut.

Afbud/aflysning
Ved sygdom o.a. aflyses der til læreren, enten via mail eller sms.
Kontaktoplysninger på læreren udsendes med den sidste optagelsesmail. Desuden kan lærernes mobilnr. findes på elevens side ved login via Tønder Kulturskoles hjemmeside.
Lektioner, der forsømmes af eleven, erstattes ikke.
Lektioner, der aflyses af læreren, forsøges erstattet ved efterlæsning på et andet tidspunkt eller ved kvalificeret vikar. Kan dette ikke lade sig gøre inden for skoleåret, refunderes en forholdsmæssig del af elevbetalingen. Op til 3 ganges aflysning refunderes dog ikke.
Pludselig aflyst undervisning pga. snestorm, skolelukning m.v. erstattes ikke.

Bortvisning
Kulturskolen forbeholder sig ret til at bortvise elever, på grund af dårlig opførsel eller for ringe udbytte af undervisningen. Det gælder også, hvis elevens tilstedeværelse skader de øvrige elevers udbytte.
En bortvisning vil altid blive meddelt hjemmet med en begrundelse.

Ændringer
Tønder Kulturskole forbeholder sig ret til at skifte lærerkræfter og ret til ændringer i undervisningsplanen i løbet af sæsonen efter forudgående orientering af hjemmet.

bottom drawing ny